Maria Ferret Reventós (pintora)

Maria Ferret Reventós (pintora)

M’inicio a la pintura i al dibuix de manera autodidacta, des de sempre. L’interès per tot el que m’envolta i la curiositat fan que les meves temàtiques no estiguin tancades, la meva pinzellada és fluida, lliure i segura que respon un impuls interior i es concreta en taques, a voltes properes a l’abstracció. La tècnica serveix per poder oblidar-la.

La meva expressió pictòrica ha evolucionat amb l’ajuda de Mestres reconeguts!

Instagram: Maria Ferret