Albert Castro

Albert Castro

Pinta des del 1996-97.

Ha pintat per tot el món; des de Caracas al Japó. Ha realitzat dissenys per llaunes de pintura i ha exposat les seves obres a moltíssimes exposicions…
Fa carrer i obra de galeria.

Albert Castro

,