Dmac

Pinto graffitis des del 2011 i combino estil realista amb estil abstracte i lletres. Prefereixo utilitzar sempre colors saturats i de gran contrast.

,