Ocularinth

Ocularinth és un projecte gràfic que té com a objectiu crear empremtes oculars. Aquests símbols circulars són únics com l’iris i busquen dotar d’identitat a qualsevol cosa, des d’una persona, a una idea. Són recipients visuals per ser omplerts de significat i contingut de tota mena.

, ,