Verni-lux

Verni-lux ofereix tot tipus de serveis especialitzats en tractaments de fusta i mobles que són: envernissats, lacats, texturats, tints, decapats i molts d’altres.

A la nostra empresa disposem d’una infraestructura adequada a l’actualitat per tal d’oferir els millors serveis i de qualitat que es basa en dues cabines independents amb zona de polits i zona d’embalatges.