Lluís Carbonell

Lluís Carbonell

Els tres dies de SunRanxx podreu veure el que en aquests moments treballo, el dibuix en directe en tres direccions:

Senzillament, dibuix canalitzador i dibuix d’esdeveniments.

Senzi” o senzillament: parteix de la intenció del regal, d’una manera aleatòria i imprevisible i alhora invisible. On el fet de rebre i donar es transmuta en un intercanvi d’energies i sinergies.

“Dibuix canalitzador”: que parteix de la intenció de fer una lectura o interpretació per ajudar a les
persones a veure més enllà d’aquell instant.

“Dibuix d’esdeveniments”: Treballo d’una manera ràpida i essencial, no deixo que la ment alteri l’instant energètic i emocional.
Una plasmació del present entre la interacció del públic (observador) i l’espectacle.

Aquí podeu veure alguns resultats

,