Salvia

Connectar amb el món a partir de murals que reflexin interessos socials i expressions personals.

Compartir l’art amb tallers.

Fer art participatiu que faci reflexionar.

@absurdasocietat

,