Resort

El Centre Resort disposa de una LLAS (Llar amb suport per a persones amb Malaltia
Mental) i pisos de SAVI (Servei d’Acompanyament a la Vida Independent), per a persones
amb Malaltia Mental o Discapacitat Intelectual.
Té per Objectiu General del Servei, afavorir i facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència de la persona que li permet potenciar l’autonomia personal i social, i afavorir la vida comunitària i la seva integració social en un entorn normalitzat.
Per realitzar l’acompliment de l’objectiu general del servei, es facilita i promou la participació de les persones amb discapacitat derivada de malaltia mental en definir les seves línies base individuals de necessitats de Suport, tenint en compte els seus desitjos i voluntats, per, després conjuntament amb ells, adaptar el funcionament del servei per tal assoliment.

Diferents perfils, diferents necessitats, diferents horaris…

Un vestit fet a mida per a cada persona.

Aquest vestit a mida, només el podem desenvolupar a partir del Marc Conceptual d’Atenció a la Persona que desenvolupa el Model d’Atenció Integral, on la mateixa persona participa en la seva planificació, execució i avaluació dels seus propòsits de vida, tenint en compte de forma prioritària les seves voluntats i desitjos i adequant els entorns pel seu assoliment.